191. [26. novembar 2007] Šifrovanje uz očuvan datum

Odlučili ste da sadržaj nekog foldera zaštitite šifrovanjem, oslanjajući se na Windows EFS (Encrypted File System)? Kliknete na njega desnim tasterom, izaberete Properties / Advanced i overite Encrypt contents to secure data. Posle toga svi fajlovi u tom folderu dobiće tekuće vreme i datum, pošto su tada ponovo kreirani, u šifrovanom obliku. Ako biste želeli da fajlovi zadrže originalni time stamp, napravite prazan folder, dodelite mu Encrypt status i onda prevucite sve željene datoteke u njega - sve će i dalje biti kriptovano, ali se datum neće menjati.