Avanture tastature

Overengineering, Nova Galaksija #1-2018/130

Rookie u prodavnici muzike, Nova Galaksija #1-2019/106

Ne baš savršeni par, Nova Galaksija #2-2019/113

Nigerijski spam, Nova Galaksija #3-2019/114

Struja bez struje, Nova Galaksija #4-2019/129

Zauvek, Nova Galaksija #1-2020/101

Potraga za Marsom, Nova Galaksija #2-2020/102

Posednuti, Nova Galaksija #3-2020/122

Auto-polurobot, Nova Galaksija #4-2020/109

Mala velika vrata, Nova Galaksija #1-2021/121

Marfi u sitne sate, Nova Galaksija #2-2021/121

Posao za oktopoda, Nova Galaksija #3-2021/117

Enigma kose crte, Nova Galaksija #4-2021/118

Čekajući podršku, Nova Galaksija #1-2022/117

Kaži mi kako da te zovem, Nova Galaksija #2-2022/121

Računar nema dušu, Nova Galaksija #3-2022/117

Previše oblačno, Nova Galaksija #4-2022/113-117

Kvar na dan, Nova Galaksija #1-2023/125-130

Komšijski bumerang, Nova Galaksija #2-2023/124-126

Poštanski vremeplov, Nova Galaksija #3-2023/114-120

Domen est omen, Nova Galaksija #4-2023/121-126

Ja u mišolovci, Nova Galaksija #1-2024/108-112

[Računar Galaksija...] 40 godina kasnije, Nova Galaksija #2-2024/117-120

Kako da opametite kuću, Nova Galaksija #3-2024